Доставка

 

Поради годишен отпуск поръчки направени  до 31 Юли ще се обработват от 01 Август.


  Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на E-Parker.bg.

         Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. E-Parker.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

         При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като E-Parker.bg съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

        E-Parker.bg може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от E-Parker.bg информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

        Цената на разходите за доставка се определя съобразно изразените от страна на купувача предпочитания. Цената за доставка е за цялата поръчка независимо от броя артикули в нея.

                     - Цената за доставка в България до адрес е 6.99 лв,

                     - Цената за доставка в България до Офис на Еконт е 4.99 лв. (в полето коментари трябва да се попълни до кой офис на Еконт да бъде доставката).

                     - При лично вземане на стоката от нас (след заплащане по банков път) не се начислява сума за доставка

- Съобразно с въведените изисквания за електронната търговия влезли в сила от 31.03.2019г и предвид факта, че не разполагаме с касов апарат ако желаете да вземете стока от нас лично, това е възможно само ако преди това сте заплатили стоката по-банков път или чрез И-Пей ( от виртуалната сметка,  с дебитна или кредитна карта) и след конкретна уговорка по този въпрос.

         E-Parker.bg няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена от E-Parker.bg стока се осъществява до: 

                    1. Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор позволяващ качването на уредите.

                    2. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;

                    3. Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

                    4. До поискване в офис на Еконт при изявено от клиента желание за това

         E-Parker.bg не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от E-Parker.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

         При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява E-Parker.bg на тел. 0877737576.

        При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно E-Parker.bg на тел 0877737576, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

       При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, E-Parker.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

      При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

      В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, E-Parker.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

      Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на E-Parker.bg за такова искане на тел 0877737576 или на email info@e-parker.bg.

     E-Parker.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. E-Parker.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.