Защита на потребителя ОРС и КЗП.

Платформа за ОРС ( Онлайн Решаване на Спорове )


Повече информация на:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Да се повиши нивото на защита правата на потребителите и техните икономически интереси.

2. Да се осигури ефективна защита на потребителите срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им.

3. Да се повиши информираността на представителите на българския бизнес относно законовите задължения на икономическите оператори, за да се намали броят на извършваните от тях нарушения.

4. Да се подобри ефективността на работа на общите и секторните помирителни комисии с представителите на българския бизнес и останалите страни, които имат отношение към процеса.

5. Да се разработят и предприемат мерки за оптимизиране на контрола върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в интернет и в условията на новите търговски взаимоотношения (споделена икономика и др.).

6. Да се подобри координацията и взаимодействието в областта на потребителската защита между администрацията на КЗП, ангажираните институции и неправителствения сектор на национално и международно ниво.

7. Да се осъществи обмен на добри практики и повишаване на административния капацитет на КЗП чрез участие в европейски проекти в областта на потребителската защита.


Повече  информация на ;

https://www.kzp.bg/